Webbkarta

Sidor med innehåll på svenska

Första sidan
- tar er till huvudsidan av denna webbplats
Galleri
- här kan ni se Allan Madsens senaste tavlor
Tidigare verk
- här kan ni tidigare verk av Allan.
Målarkurser
- här finner ni en del foton från Allans målarkurser.
Video - Murcia 2006
- en 3 minuters video från Allans utställning i Murcia.
Utställningar
- visar en lista över tidigare utställningar, både sär- och samlingsutställningar.
Tillgänglig konst
- när det finns tavlor till försäljning finner ni dom här.
Kontakt
- vill ni komma i kontakt med Allans agent når ni honom via denna sida.
Allan Madsens bok
- Allans senaste bok om hans konst och inspiration.
Allan Madsens målarkurser
- Allans kommande kurser i både sverige och utomlands.
Tillgänglighet
- här kan ni få tips som underlättar er vistelse här.
Webbkarta
- den sida ni för tillfället befinner er på.

Pages with english content

Home
- gets you the english version of this site instead.
Gallery
- here you can see some of Allan's more recent works.
Earlier works
- here you can see some of Allan's earlier works.
Painting courses
- Here are some photos from Allan's painting courses.
Video - Murcia 2006
- a 3 minute video from Allans exhibition in Murcia.
Exhibitions
- shows a listing of earlier exhibitions, both individual and collective.
Available art
- whenever there are paintings for sale you will find them here.
Contact
- if you would like to come in contact with Stig just follow this link.
Allan Madsen book
- Allan's latest book about his art and inspiration.
Allan Madsens painting courses
- Allan Madsens coming painting courses around Europe.
Accessibility
- information about this website and its accessibility features.
Sitemap
- a complete listing of available pages.

Utställningar

2 -16 mars, 2019
Galleri Sjöhästen i Nyköping, Sverige

Målarkurser

Mars, 2019
Galleri Sjöhästen i Nyköping, Sverige
Galleri Sjöhästen (för mer info senare)

Juli, 2019
Galleri HavsLust i Yngsjö, Sverige
Galleri HavsLust (för mer info senare)

Juli, 2019
Sahlströmsgården i Torsby, Sverige
Sahlströmsgården (för mer info senare)

Allan Madsen bok

Ni kan bläddra i och beställa Allans bok nu